Cho thuê kho lạnh

Đáp ứng nhu cầu phát triển của Công Ty, từ năm 2015 Đức Thịnh đã đầu tư xây dựng kho bãi với diện tích trên 3000 m2 tại địa chỉ 07-09 Lê Vĩnh Khanh, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng. Với diện tích kho bãi trên, Công ty TNHH Đức Thịnh đã đáp ứng đủ nhu cầu cho việc đậu xe và bỏ hàng khi khách hàng tạm thời chưa có vị trí để xếp dỡ hàng hóa. Đồng thời, Đức Thịnh còn cung cấp dịch vụ cho thuê kho làm văn phòng và kho chứa hàng. Cho thuê container lạnh với tần suất 9 cont/ tuần ( đối tác: Công Ty TNHH Logistics Vincom…). Với hệ thống kho lạnh hiện tại, Đức Thịnh có thể đáp ứng nhu cầu lưu trữ hàng hòa của khách hàng 24/24, đảm bảo an toàn về nhiệt độ và hàng hóa

Công Ty TNHH Puratos Grand – Place, Công ty TNHH Thực phẩm TAKI…là đối tác đang thuê kho làm văn phòng và kho hàng.