Liên hệ

Icon Image

CÔNG TY VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐỨC THỊNH

Địa chỉ: 15-17 Hà Khê, Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Tel: 0236.3714049

Fax: 0236.3714049

Email: info@ducthinhvo.com

Website: http://donglanhducthinh.com